Gdje sam?

Hrvatski pravni centar

Hebrangova 21
10000 Zagreb
T: 01 4854 934
F: 01 4835 013
E: hpc [at] hpc.hr
URL: www.hpc.hr

Hrvatski pravni centar već više od 20 godina bavi se pružanjem besplatne pravne pomoći i raznim projektima u području zaštite ljudskih prava. Hrvatski pravni centar (HPC) nevladina je i neprofitna udruga osnovana 1994. s glavnim ciljem uspostave i promicanja vladavine prava u Republici Hrvatskoj. U okviru svojeg djelovanja HPC je proveo nekoliko desetaka projekata i pružio pravnu pomoć u nekoliko tisuća slučajeva - hrvatskim građanima/kama, kao i strancima (tražitelji azila, "neregularni migranti", azilanti i osobe s odobrenom supsidijarnom zaštitom) čija su temeljna ljudska prava bila povrijeđena.

Izdvojeni projekti