Gdje sam?

DMS Zagrebačke županije

Krušlinova 6
10290 Zaprešić
T: 01/6539-529
F: 01/6539-529
E: dmszag.zup [at] gmail.com
URL: www.dmszg-zup.hr

Društvo multiple skleroze je nevladina, humanitarna socijalno-društvena organizacija osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti. Udruga je osnovana u svrhu ostvarivanja radnji i mjera na promicanju liječenja i rehabilitacije,istraživanja i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze.
Ciljevi društva: Promicanje ljudskih prava i djelovanja na izjednačavanju mogućnosti osoba oboljelih od MS-a; Poticanje i iniciranje unapređenja istraživanja, liječenja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od MS-a; Unapređivanje društvene uloge oboljelih kroz loklanu zajednicu; Poticanje na organizirano iskorištavanje slobodnog vremena; Suradnja i udruživanje u međunarodne organizacije multiple skleroze.
Djelatnost društva: Okupljanje pokretnih i nepokratnih članova; Posjete i obilazak djelomično pokretnih i nepokretnih članova; Organiziranje pmoći za najugroženije; Kontakti sa zdravstvenim ustanovama radi što sadržajnijeg liječenja; kontakti sa CZSS-om; Uključivanje oboljelih u svakodnevni život prema njihovim sposobnostima i mogućnostima; Informiranje članova i građanstva o pravima, obavezama, povlasticama i radu Društva; Organiziranje savjetovanja, seminara, raznih radionica i drugih stručnih sastanaka i skupova; Organiziranje i poticanje suradnje s vladinim i nevladinim udrugama, ustanovama, fondacijama i zakladama.

Nema povezanih projekata.