Gdje sam?

Ambidekster klub

Valpovačka 13
10040 Zagreb
T: 29 89 564
F: 29 20 886
E: info [at] ambidekster.hr
URL: www.ambidekster.hr

Ambidekster klub je neprofitna organizacija sa sjedištem u zagrebačkoj Dubravi osnovana incijativom mladih stručnjaka drušveno-humanističkog usmjerenja, a s ciljem potpore djeci i mladima s teškoćama socijalne integracije, a posebice mladima s poremećajima u ponašanju. Ambidekster klub se primarno bavi edukacijom i podrškom djeci, mladima i obiteljima.

Sociopedagoški, odgojno-obrazovni (edukativni), savjetodavni i kulturno-umjetnički projekti i programi namjenjeni su djeci i mladima, roditeljima, obiteljima, nastavnicima, stručnjacima različitih profila koji sudjeluju u tretmanu i edukaciji (odgoju i obrazovanju) djece i mladih te volonterima.

Djelovanje Ambidekster kluba ostvaruje se slijedom vizije o pravednom, zdravom i humanom društvu koje teži pospješivanju ljudskih prava, demokratizaciji, uvažavanju različitosti, međukulturalnom učenju i zaštiti okoliša te integraciji znanja, vrijednosti i proaktivnog djelovanja u zajednici i za zajednicu.

Izdvojeni projekti