Gdje sam?

Centar za rehabilitaciju Silver

Štefanovec 34
10000 Zagreb
T: 01/2394 450
F: 01/2394 465
E: centar.silver [at] czrs.hr
URL: www.czrs.hr

O Centru
Centar za rehabilitaciju Silver je registriran i započeo s radom kao ustanova socijalne skrbi 14. kolovoza 2008. godine.
Osnivač Centra je Grad Zagreb.

Područja rada i djelovanja Centra za rehabilitaciju Silver:
- orijentacija i mobilitet osoba oštećenog vida (osposobljavanje za korištenje tehnike bijelog štapa, elektronskog uređaja „Tom Pouce“, dodjela odškolovanih pasa vodiča),
- aktivnosti svakodnevnog života,
- dodjela odškolovanih rehabilitacijskih pasa osobama u invalidskim kolicima i teško pokretnim osobama,
- dodjela odškolovanih terapijskih pasa djeci s teškoćama u razvoju,
- poludnevni boravak osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem,
- (re)habilitacija djece s teškoćama u razvoju uz terapijske pse,
- uzgoj i socijalizacija radnih pasa za ove namjene,
- školovanje pasa pomagača (psi vodiči, rehabilitacijski i terapijski psi),
- edukativno-promotivne aktivnosti.

Izdvojeni projekti