Gdje sam?

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskoga rata i članove njihovih obitelji

Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb
T: 01 / 2308 979
F: 01 / 2308 850
E: volonteri.branitelji [at] mobms.hr
URL: www.mobms.hr

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji te obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava, rješava problematiku stambenog zbrinjavanja članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja i HRVI iz Domovinskoga rata.

Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskoga rata i članove njihovih obitelji pruža pravnu i stručnu pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskoga rata, organizira aktivnosti s nadležnim tijelima u cilju provođenja Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja.Vodi bazu podataka i evidenciju smrtno stradalih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, organizira poslove vezane za zaštitu, čuvanje i održavanje Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskoga rata u Vukovaru, vodi poslove u vezi obilježavanja mjesta masovnih grobnica.

Izdvojeni projekti