Gdje sam?

Učenički dom Ivana Mažuranića

Trg A., I. i V. Mažuranića 12
10000 Zagreb
T: 4828364
F: 4875949
E: ivana.sepetavec [at] yahoo.com
URL: http://www.mazuranac.hr/

Učenički dom Ivana Mažuranića je odgojno-obrazovna ustanova u djelatnosti srednjeg školstva. Popularno znan kao "Mažuranac", dom se nalazi u najužem središtu grada i raspolaže sa 120 mjesta. S učenicima se provode raznovrsni programi, ovisno o njihovoj dobi, sklonostima i interesima. Suradnja sa školama, roditeljima i drugim ustanovama koje se na razne načine bave adolescentima, sastavni je dio našeg rada.

Izdvojeni projekti