Gdje sam?

Savez gluhoslijepih osoba "Dodir”

Medulićeva 34
10 000 Zagreb
T: + 385 1 4875 431
F: + 385 1 4923102
E: volonter [at] dodir.hr
URL: www.dodir.hr

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba "Dodir" je nacionalna, nevladina i neprofitabilna organizacija čiji je cilj omogućiti dostojanstven i ravnopravan suživot gluhoslijepih osoba u društvenoj zajednici.

Cilj Saveza Dodir je promicanje interesa gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj i izvan nje ostvarivanjem njihovih temeljnih ljudskih prava na edukaciju, rehabilitaciju, komunikaciju i socijalizaciju. Dodir osobitu pažnju usmjerava anganžmanu za dobrobit svih gluhoslijepih osoba sa područja RH u vidu podrške i pomoći u prevladavanju njihovih specifičnih teškoća u komunikaciji i kretanju s kojima se svakodnevno suočavaju u svome životu.

Nema povezanih projekata.