Gdje sam?

Zagrebačko savjetovalište protiv nasilja djece i mladih ''Luka Ritz''

Fabkovićeva 1/3
10000 Zagreb
T: 01/ 888 5440
F: 01/ 888 5441
E: dajana.savjetovaliste [at] gmail.com
URL: www.savjetovaliste.hr

Savjetovalište ''Luka Ritz'' osnovano je s ciljem prevencije i smanjenja nasilnog ponašanja djece i mladih kroz programe primarne i sekundarne prevencije te kroz pružanje savjetodavne potpore kada se maloljetničko nasilje dogodi.

Savjetovalište ''Luka Ritz'' provodi tri osnovna programa, a svi programi su besplatni za korisnike:

1. program pružanja savjetodavne pomoći djeci, mladima i roditeljima u problemima vršnjačkog nasilja, odgoja i odrastanja kroz online, telefonsko i individualno savjetovanje te kroz grupe podrške za roditelje;
2. program individualne pomoći u učenju i savjetodavne potpore pri učenju za djecu iz obitelji niskog socio-ekonomskog statusa, jednoroditeljskih obitelji, zlostavljanu djecu te djecu s poteškoćama u učenju;
3. program aktivnog uključivanja djece, mladih i odraslih u prevenciju nasilja među djecom i mladima kroz tribine sa stručnjacima, radionice forum kazališta, socijalizacijske radionice za djecu, filmske večeri i druge jednokratne akcije.

Izdvojeni projekti