Gdje sam?

Dječji vrtić DIDI

Krašić 4d
10454 Krašić
T: 01 2750 912
E: ivaa.debeljak [at] gmail.com
URL: vrticdidi.hr

Dječji vrtić Didi osnovan je 2003. godine u Krašiću. Danas uz centralni objekt u Krašiću djeluje u općinama: Brckovljani, Rugvica, Klinča Sela, Draganić te u Gradu Dugo Selo. Rad s djecom organiziran je u odgojno-obrazovnim skupinama za djecu rane dobi (od godinu do tri godine) i odgojno-obrazovnim skupinama djece predškolske dobi (od tri godine do polaska djece u osnovnu školu). Timskim djelovanjem želimo unaprijediti i razvijati kvalitetnu razinu suradničkih odnosa te biti organizacija koja uči, koja je u stalnom stupnju promjene i istraživanja vlastite odgojno-obrazovne prakse.
Cilj nam je njegovanje kulture vrtića kojom želimo postići autentičnost u pristupu odgojno-obrazovnoj praksi temeljenoj na suvremenom shvaćanju djeteta i ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Nema povezanih projekata.