Gdje sam?

Ured za fotografiju

Čanićeva ulica 6
10000 Zagreb
T: 01 3778 229
E: uredzafotografiju [at] gmail.com
URL: http://croatian-photography.com/.

Ured za fotografiju (UzF) je neprofitna i nevladina udruga osnovana 2011. godine s namjerom istraživanja, kritičke obrade i promocije suvremene fotografije u Hrvatskoj. Osnovne djelatnosti UzF osim fotografije su film, dizajn i vizualne komunikacije, suvremena umjetnost i teorija umjetnosti. Ured za fotografiju je vodeća ustanova za suvremenu fotografiju u Hrvatskoj. U našem radu osobito smo zainteresirane da materijal koji smo učinile dostupnim bude poticajan za studente, fotografe i druge umjetnike, kritičare i teoretičare, kao i široku publiku. Sve naše aktivnosti su umrežene i funkcioniraju kao platforma promišljanja, interpretacije i promocije fotografije. Glavne djelatnosti UzF su: istraživačka, izlagačka, nakladništvo i web portal.

Nema povezanih projekata.