Gdje sam?

Udruga za promicanje istih mogućnosti

Selska 112c
10000 Zagreb
T: 01 641 37 32
F: 01 641 37 31
E: mirjana [at] upim.hr
URL: www.upim.hr

Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM) osnovana je 2005. s ciljem praćenja svega što je važno u životu i za kvalitetu života osoba s invaliditetom te potiče osobe s invaliditetom na aktivnost u postizanju istih mogućnosti. UPIM kroz svoj 11 godišnji rad i djelovanje nastoji, sukladno svom nazivu, promicati mogućnosti osoba s invaliditetom, bez obzira na vrstu oštećenja (tjelesni, gluhi, slijepi, intelektualne i psihičke teškoće). Pružajući individualnu potporu uvijek nam je najvažnija osoba i njene mogućnosti. S ponosom ističe veliki broj individualnih intervencija i potpora, kojima se pridonijelo kvaliteti života osoba s invaliditetom. Usluge uvijek pruža volonterski i to od samih osoba s invaliditetom, koji smo intelektualci raznih struka, ali ogromnog osobnog iskustva življenja s invaliditetom i teškoćama. Kroz sve to steklo se znanje da je jedna od najvećih vrijednosti rada – rad na rušenju predrasuda i negativne percepcije o osobama s invaliditetom u društvu. Osobito na način da se promiču njihove mogućnosti. UPIM pozitivnim primjerima prakse sudjeluje u predlaganju i oblikovanju zakonskih propisa u cilju zaštite interesa osoba s invaliditetom, predlaže sustavna rješenja, te stvaranje temeljnih preduvjeta za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom. Ne dozvoljava pojavu diskriminacije osoba s invaliditetom, te voditi borbu za socijalnu pravdu i uspostavu istih prava po osnovi iste vrste i stupnja invaliditeta. Surađuje s državnim i drugim tijelima te s lokalnim subjektima po pojedinim pitanjima od važnosti za rješavanje problematike osoba s tjelesnim invaliditetom i njihovih obitelji. Surađuje i razmjenjuje iskustva sa srodnim asocijacijama u zemlji i svijetu. Kroz svoje 11 godišnje djelovanje UPIM je idejno osmislio i vrlo uspješno proveo niz raznih projekata kojima je pridonio kvaliteti života ranjivih skupina građana i razvijao svijest o jednakim mogućnostima za sve.

Izdvojeni projekti