Gdje sam?

HRVATSKI TENISKI SAVEZ

Gundulićeva 3
10000 Zagreb
T: 098 721 061
E: tajnal [at] hotmail.com
URL: www.hts.hr

Hrvatski teniski savez je krovna hrvatska teniska organizacija. Osnovan je 22. srpnja 1922. u Zagrebu.

Od 24. travnja 1992 član je Europske teniske federacije (ETA-e) i Međunarodne teniske federacije (ITF-a).

Sjedište saveza je u Gundulićevoj 3 u Zagrebu.

Nema povezanih projekata.