Gdje sam?

TACSO URED U HRVATSKOJ

Amruševa 10/1
10 000 Zagreb
T: 4841738
F: 4841712
E: irena.slunjski [at] tacso.org
URL: www.tacso.org

Glavna svrha projekta Izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj povećanje je kapaciteta organizacija civilnog društva i jačanje njihove uloge unutar participativne demokracije.

Izdvojeni projekti