Gdje sam?

SPORT ZA SVE CENTAR

Palmotićeva 22
10000 Zagreb
T: 4922 720
E: sportzasve51 [at] gmail.com

Društvo je organizacija građana u području sportske rekreacije, osnovana radi planskog i organiziranog razvoja rekreativnih programa, u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa građana.Osnovni ciljevi i djelatnosti društva su usmjereni ka zadovoljavanju interesa i potreba građana, očuvanju i unapređenju njihova zdravlja, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, te obogaćivanju i svrhovitom korištenju slobodnog vremena.

Nema povezanih projekata.