Gdje sam?

Autonomna ženska kuća Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama

PP 19
10001 Zagreb
T: 08005544
E: donacije [at] azkz.net
URL: http://www.azkz.net/

Autonomna ženska kuća Zagreb (AŽKZ) ženska je nevladina organizacija čiji se rad temelji na feminističkim principima ženske podrške, suodgovornosti i međusobne suradnje. Osnovana 1990. kako bi odgovorila na potrebu za sigurnim skloništem žena i njihove djece izloženih nasilju. Misija AŽKZ-a je pružanje podrške i pomoći ženama koje su preživjele nasilje i osnaživanje ženske pozicije u društvu. Zalažemo se za prava žena da žive slobodne od nasilja i same odlučuju o svojim životima. AŽKZ pruža podršku i pomoć ženama i njihovoj djeci izloženim fizičkom, psihičkom, seksualnom, ekonomskom, institucionaliziranom nasilju, kao i drugim oblicima patrijarhalnog nasilja, bez obzira na njihovu nacionalnost, državljanstvo, etničku pripadnost, vjersku pripadnost, obrazovanje, politička uvjerenja, bračni status, ekonomski status, dob, boju kože, seksualnu orijentaciju ili neki drugi status.

Izdvojeni projekti