Gdje sam?

Udruga Radio Dubrava

Avenija Dubrava 238
10 040 Zagreb
T: 0992183307
E: drukavina001 [at] gmail.com

Udruga je osnovana u cilju promicanja razvitka i unapređenja pozitivnih društvenih vrijednosti i aktivnosti u području: gospodarskog, kulturnog, sportskog, obrazovnog, zdravstvenog, socijalnog i drugih područja javnog života u Gradskim četvrtima Gornja i Donja Dubrava, kao i drugim Gradskim četvrtima Grada Zagreba. Cilj ostvaruje putem kvalitetnog i potpunog informiranja građana te poticanjem, pokretanjem, vođenjem i potporom programa i aktivnosti koje su usmjerene prema gore navedenom cilju.
Products:
Djelatnosti Udruge su:
proizvodnja, prijenos i objavljivanje radijskih programskih sadržaja i programskih usluga namijenjenih javnosti, sukladno posebniim proprisima,
informiranje građana o svim događanjima koja su od važnosti i utjecaja na kvalitetu života, razvoj i postizanje općeg boljitka na razini lokalne zajednice,
organiziranje predavanja, javnih tribina, seminara, projekata i akcija radi sustavnog javnog praćenja i promicanja društveno važnih tema s posebnim naglaskom na: ekologiji i zaštiti okoliša, razvoju energetske učinkovitosti, zaštiti i očuvanju zdravlja, poticanju domaće proizvodnje i potrošnje domaćih proizvoda a posebno zdrave hrane, razvoju sigurnosne kulture, očuvanju tradicije, kulture i pozitivnih moralnih vrijednosti utemeljenih na radu, poštenju, toleranciji i čovječnosti, kao i drugih tema važnih za poboljšanje kvalitete življenja i održivi razvoj,
medijsko prezentiranje zaslužnih osoba i pojedinaca koji pridonose boljitku lokalne zajednice,
izdavanje knjiga, biltena, časopisa i drugih publikacija iz područja svoje djelatnosti,
jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i izvan nje,
razvijanje programa međunarodne suradnje.

Temeljni cilj je kvalitetno i potpuno informiranje građana te poticanje, pokretanje, vođenje i potpora programa i aktivnosti koje su usmjerene prema svim pozitivnim društvenim vrijednostima i aktivnosti u razl. područjima u Gornj i Donj. Dubravi

Nema povezanih projekata.