Gdje sam?

Klub Dobre Vibracije

Mlinovi 102/a
10000 Zagreb
T: 01 3745 343
F: /
E: klubdobrevibracije [at] gmail.com
URL: www.klubdobrevibracije.com

NVO Klub Dobre Vibracije je posvećena unaprijeđenju zdravlja i kvalitete življenja, s naglaskom na djecu, mlade i ranjive društvene skupine.

Nema povezanih projekata.