Gdje sam?

DV Potočnica

Ulica grada Vukovara 18
10 000 Zagreb
T: 01/3096-438
F: 01/3096-439
E: tamara.lucev [at] gmail.com
URL: www.dv-potocnica.com

Dječji vrtić Potočnica u 18 odgojnih skupina skrbi o oko 400 djece rane i predškolske dobi. Ustanova ima uz redovite programe i veliki broj raznovrsnih cjelodnevnih posebnih programa: Skupinu za djecu s motoričkim teškoćama; Program integracije djece s teškoćama u redovite skupine; Program ranog učenja engleskog jezika; Dramski vrtić i Dvojezični hrvatsko-mađarski program za djecu mađarske narodne zajednice. Od kraćih programa izdvajamo Program predškole i Program za potencijalno darovitu djecu. Ustanova je vježbaonica Učiteljskog fakulteta, u njoj odgojitelji polažu stručne ispite i velik broj odgojitelja i stručnih suradnika je tu provodilo pripravničko stažiranje. Imamo puno iskustava u uvođenju u rad osobnih pomoćnika za djecu s teškoćama i tkz. trećih odgojitelja.

Izdvojeni projekti