Gdje sam?

Zelena mreža aktivističkih grupa

Vukomerić 23/3
10418 Dubranec
T: 01/6267-223
F: 01/6267-223
E: vukomeric231 [at] gmail.com
URL: http://www.zmag.hr

Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) je udruga koja okuplja organske vrtlare, praktičare primjenjivih tehnologija i ekološkog graditeljstva, dizajnere permakulture, istraživače pravednih socijalnih modela organizacije i ravnopravnih međuljudskih odnosa te ekološke aktiviste.

Izdvojeni projekti