Gdje sam?

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu

Trg maršala Tita 14
10000 Zagreb
T: 014564210
F: 014564208
E: uredssi [at] unizg.hr
URL: www.unizg.hr/uredssi

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu osnovan je 2007. godine s ciljem izjednačavanja mogućnosti i osiguravanja uvjeta za uspješno i kvalitetno studiranje svim sadašnjim, ali i budućim studentima s invaliditetom. Ured je namijenjen svim studentima koji zbog oštećenja, poremećaja i bolesti imaju teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti odnosno studentima s oštećenjima vida, sluha, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, psihičkim poremećajima i bolestima, specifičnim teškoćama u učenju kao što su disleksija, disgrafija, ADHD te ostalim zdravstvenim stanjima koja mogu utjecati na tijek studiranja. Zadaće i aktivnosti Ureda regulirane su Pravilnikom o organizaciji i djelovanju Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. Neki od oblika potpore koje Ured nudi i organizira za studente s invaliditetom su: vršnjačka potpora u savladavanju akademskih obaveza, individualizirano prilagođeni način polaganja ispita i praćenja nastave, posudba pomoćne tehnologije, ispomoć u studentskom domu. Svojim aktivnostima Ured nudi studentima i izravnu pomoć pri rješavanju specifičnih problema koji se mogu pojaviti tijekom studija.

Izdvojeni projekti