Gdje sam?

Planinska družina

Sesvetska 19, Planina Gornja, 10362 Kašina
10362 Zagreb
T: 01/2317007
F: 01/2317008
E: marinablazek [at] gmail.com
URL: http://planinska-druzina.com/

Udruga „PLANINSKA DRUŽINA“ neprofitna je organizacija osnovana početkom 2011. godine, sa sjedištem je u Planini Gornjoj koja teritorijalni pripada gradu Zagrebu, a nalazi se u Parku prirode Medvednica.

Članovi udruge su ljubitelji prirode, starina i zavičajnih običaja. Jedan od bitnih ciljeva Udruge je zaštita kulturne baštine na području Prigorja, prvenstveno drvenih i kamenih mlinova – vodenica, i izgradnja poučne etno staze uz potok Vukov dol.

Nema povezanih projekata.