Gdje sam?

Dječji vrtić Šuma Striborova

Vrtni put 1
10 000 Zagreb
T: 01/4692-298
F: 01/4692-296
E: ivana [at] sumastriborova.hr
URL: www.sumastriborova.hr

Dječji vrtić Šuma Striborova je privatni vrtić s 4 odgojne skupine u kojima boravi 70 djece. Radimo po principu otvorenih vrata, u vrtićki program integriran je sportski program koji se odvija u dvorani i bazenu u sklopu vrtića, njegujemo individualni pristup u radu s djecom, a svojim zaposlenicima omogućujemo kontinuiranu edukaciju i napredovanje.
Misija nam je i nadalje unapređivati odgojno-obrazovni rad vrtića kako bismo još u većoj mjeri odgovorili na potrebe djece i njihovih roditelja.

Izdvojeni projekti