Gdje sam?

REOC "Dr Ian Hancock"

Svetice 33
10000 zagreb
T: 091/2004468
E: romeducate [at] gmail.com
URL: u izradi

Osnovna misija naše neprofitne udruge je potpora inkluziji romske djece i omladine u edukacijski sustav.Stoga smo pokrenuli tzv.afterschool pilot projekt sa svrhom da pomognemo kako romskoj tako i djeci iz nesituiranih obitelji u pisanju zadaća, čitanju, računanju, učenju stranih jezika, ali i usvajanju životnih vještina (soft skills) od higijensko-zdravstvenih navika, komunikacijskih vještina,vještina rješavanja sukoba nenasilnim metodama, razvijanje empatije, pripremanje jednostavnih obroka i dr. Naglasak projekta je na neformalnim metodama učenja.

Izdvojeni projekti