Gdje sam?

Centar za mladež Zaprešić

Matije Gupca 4
10290 Zaprešić
T: 01/3311-711
F: 01/3311-711
E: anamarija [at] czmz.hr
URL: http://www.czmz.hr/novi_czmz/

Centar za mladež Zaprešić je nevladina, neprofitna udruga osnovana 1998. godine na poticaj Gradskog vijeća grada Zaprešića. Glavni cilj Centra, od njegovog osnutka do danas, je organiziranje različitih aktivnosti kako bi se osigurao zdrav i kreativan život djece i mladeži u Zaprešiću te da bi se zadovoljile njihove potrebe za druženjem i zabavom. Kroz različite je projekte potaknuto i uključivanje šire javnosti u rješavanje pitanja od zajedničkog interesa za zaprešićku djecu i mlade.

Izdvojeni projekti