Gdje sam?

Udruga osoba s amputacijom udova Grada zagreba i zagrebačke županije

Božidarevićeva 11
10000 Zagreb
T: 091 30 30 991
E: ana.srsen [at] swimtrainer.hr

Udruga osoba s amputacijom udova Grada Zagreba i zagrebačke županije (UAZ) osnovana 15.05.2013.g. Nastala je sa zajedničkom potrebom osoba s amputacijom udova, koje su sporadično bile učlanjene u ostale srodne udruge, da se povežu i potpuno integriraju u sve aspekte društvene zajednice te da postanu relevantni čimbenici razvoja društva. Predsjednica udruge je paraolimpijka i aktivistic za prava osoba s invaliditetom Ana Sršen.

Nema povezanih projekata.