Gdje sam?

Centar za edukaciju, savjetovanje i osobni razvoj CEDAR

Srebrnjak 159 / Donje Svetice 40
10 000 Zagreb
T: 098 927 8641
E: iva.centarcedar [at] gmail.com
URL: http://www.centarcedar.hr/

Centar za edukaciju, savjetovanje i osobni razvoj CEDAR osnovan je u svibnju 2010. godine. Svrha našeg djelovanja je savjetovanje, edukacija i osnaživanje pojedinaca, obitelji i grupa s ciljem osobnog razvoja, poboljšanja kvalitete života te aktivnog i odgovornog odnosa prema sebi i svom okružju.
CEDAR je provedbom svojih aktivnosti usmjeren ostvarivanju ciljeva kao što su prevencija nasilja među djecom i mladima i afirmacija vrijednosti nenasilja i tolerancije; edukacija o pravima djeteta i ljudskim pravima; promocija cjelovitog pristupa zdravlju i djelovanje u pravcu prevencije ovisnosti; promocija ekoloških vrijednosti.
U ostvarivanju ciljeva, CEDAR se rukovodi općim načelima humanosti, tolerancije, solidarnosti i nenasilja.
Naše djelatnosti obuhvaćaju savjetodavni rad, edukaciju, pružanje psiho-socijalne podrške, provedbu kreativnih i umjetničkih aktivnosti, izdavanje tiskovina, informativno djelovanje.

Izdvojeni projekti