Gdje sam?

ViGea

Remetinečka 13 a
10020 Zagreb
T: 091 2279 958
E: vigea [at] email.t-com.hr
URL: https://www.facebook.com/pages/Vigea/515123498529990

Ciljevi i svrha osnivanja su:
- promicanje održivog razvoja, zaštite okoliša i prirodnih znanosti
- razvoj i promicanje obrazovanja i obrazovnih sustava (formalnog i neformalnih)
- razvoj kulture i umjetnosti
- poticanje interesa za prirodne znanosti kod djece i mladih, te interesa za prirodoslovne predmete sa posebnim fokusom na sljedeće grane kemiju, fiziku, matematiku, geoznanosti, zaštitu okoliša, biologiju, te geografiju i povijest.
- provođenje edukativnih aktivnosti za mlade, vezanih za zaštitu okoliša, ekologiju i održivi razvoj
- provođenje prosvjetiteljskog rada, putem formalnih i neformalnih načina obrazovanja za djecu, mlade i odrasle
- podizanje društvene i pojedinačne svijesti pruženjem informacija i razvijanjem ekološke etike
- podizanje razine znanja i informiranosti o zaštiti okoliša i održivosti kod primarnih skupina (djeca i mladi)

Izdvojeni projekti