Gdje sam?

Centar za mirovne studije

Selska cesta 112a
10000 Zagreb
T: +385 1 482 00 94
F: +385 1 482 00 94
E: cms [at] cms.hr
URL: www.cms.hr

Centar za mirovne studije (CMS) izrastao je iz različitih oblika izravne izgradnje mira u zapadnoj Slavoniji (Volonterski projekt Pakrac, 1993. -1997.), gdje se 1996. godine prvi put i razgovaralo o osnivanju organizacije. Formalno je osnovan godinu kasnije, s namjerom promicanja vrijednosti nenasilja, društvene pravde, poštivanja ljudskih prava, tolerancije i prihvaćanja različitosti kroz participativne metode mirovnog obrazovanja, istraživanja i javnog zagovaranja.

CMS je nevladina, neprofitna organizacija koja promiče nenasilje, ljudska prava i društvenu promjenu povezujući obrazovanje, istraživanje i aktivizam.

U sklopu potprograma Azil i integracijske politike koji se u CMS-u počeo razvijati 2003. godine, radimo na afirmaciji ljudskih prava stranaca, osobito tražitelja međunarodne zaštite, osoba kojima je MZ odobrena (izbjeglica) te nedokumentiranih migranata.

Izdvojeni projekti