Gdje sam?

Centar za rehabilitaciju Zagreb, Orlovac

Orlovac 2
10000 Zagreb
T: 01/4673257
F: 01/4673255
E: orlovac [at] crzagreb.hr
URL: http://www.crzagreb.hr

Centar za rehabilitaciju Zagreb je ustanova Ministarstva socijalne politike i mladih koja brine o odraslim osobama s intelektualnim teškoćama. Centar se sastoji od 5 podružnica i sjedišta na lokaciji Orlovac. Osnovna djelatnost Orlovca je radna i psihosocijalna rehabilitacija odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Danas je Orlovac dnevni centar koji pruža sljedeće usluge i aktivnosti za 60 korisnika:
• radno-okupacione aktivnosti
• psihosocijalna rehabilitacija (edukacijska rehabilitacija, socijalni rad, psihološka podrška, samozastupanje)
• posebne terapije (glazboterapija, likovna terapija, kineziterapija)
• prehrana
• poludnevni i cjelodnevni boravak
• podrška u organiziranju i provođenju slobodnog vremena
• savjetodavni rad
• prevencija institucionalizacije

Nema povezanih projekata.