Gdje sam?

Društvo za oblikovanje održivog razvoja

Lička 33
10000 Zagreb
T: 01 4655 441
F: 01 4655 441
E: info [at] door.hr
URL: http://www.door.hr/

DOOR (Društvo za oblikovanje održivog razvoja) je udruga koja promiče principe održivog razvoja, prvenstveno održive energetike, u svim segmentima društva: na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. U svom radu zauzima se za očuvanje čovjekova okoliša, postizanje socijalne pravde, demokratičnost i gospodarsku održivost.

DOOR radi na:
* povećanju razumijevanja i interesa javnosti i specifičnih ciljanih skupina za održivu energetiku,
* povećanju kompetencija u području održive energetike korisnika aktivnih u okviru redovnog obrazovnog sustava i cjeloživotnog učenja,
* poticanju i podržavanju novih društvenih i poslovnih inicijativa te partnerstva za primjenu održive energetike kao poluge socio-ekonomsko-ekološkog razvoja i smanjenja siromaštva,
* poticanju državnih i lokalnih vlasti te uprava na razvoj, integraciju i provedbu održivih energetskih politika i rješenja, uz aktivno sudjelovanje zainteresirane javnosti i međusektorski dijalog

Za uspjehe u svom radu udruga je 2007. godine nagrađena godišnjom nagradom “Hrvoje Požar” za popularizaciju energetike koju dodjeljuje Hrvatsko energetsko društvo.

Izdvojeni projekti