Gdje sam?

Limunada

Jagodnjak 18
10000 Zagreb
T: 0911546984
E: udruga.limunada [at] gmail.com
URL: www.samotango.com

Udruga „Limunada“
Cilj neprofitne udruge „Limunada“ je ostvarivanje osviještenog civilnog društva otvorenog za sve kulture i umjetničke izražaje, kako klasične, poput glazbe, plesa, filma, tako i alternativne, poput gastronomije. U tom smislu bavi se i organiziranjem izložbi, koncerata, predstava, radionica te javnih tribina, okupljajući pritom neafirmirane i afirmirane likovne, književne, glazbene i ine stvaraoce, kako bi potakla stvaranje multikulturnog, multietinčkog i multikonfesionalnog društva. Udruga se financira isključivo iz donacija i sponzorstava.
Projekt „Samo Tango“
Pokrenuti je s ciljem demostriranja i promoviranja Argentinskog tanga u modernom društvu. Filozofija tanga očituje se kao poveznica koja ne poznaje kulturne ili etničke razlike, već stremi stvaranju sinergije ljudi u različitim dijelovima svijeta, različitog kulturnog nasljeđa.

Izdvojeni projekti