Gdje sam?

NACIONALNI POLIVALENTNI CENTAR »IZLAZ«

Sjedište: V. i M. Lenca 46 / Adresa: p.p. 114
51000 Rijeka
T: +385 91 648 2081
E: npc.izlaz [at] email.com
URL: www.npc-izlaz.hr

Nacionalni polivalentni centar »IZLAZ« je osnovan s primarnim ciljem promicanja građanske svijesti o ravnopravnosti spolova, zaštite ljudskih prava, jednakosti u ostvarivanju prava pojedinaca, pružanja primarne pravne pomoći, stručne i laičke psihosocijalne pomoći (psihološka pomoć i pomoć u socijalnoj prilagodbi), pružanja drugih oblika nematerijalne pomoći i podrške, savjetovanja, edukacije pojedinaca i obitelji sa svrhom poboljšanja kvalitete života posebno ranjivih pojedinaca i skupina u društvu. Posebnu pažnju i znanja ulaženo u pristupu i radu s osobama s invaliditetom, marginaliziranim i/ili obespravljenim, žrtvama svih oblika nasilja, posebice vršnjačkog i obiteljskog nasilja te diskriminiranim pojedincima kao i s osobama u kriznim situacijama.

Nema povezanih projekata.