Gdje sam?

Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica

Obala kralja Tomislava 1
51262 Kraljevica
T: 051283230
F: 051283235
E: rt.reh.fortica [at] gmail.com
URL: http://www.fortica.com.hr/index.htm

Centar "Fortica" pruža socijalne usluge (smještaja i prehrane, individualne i grupne psihosocijalne podrške, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja) djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom.

Izdvojeni projekti