Gdje sam?

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Štrigina 1a
10000 Zagreb
T: 01/2399100
F: 01/2399111
E: zaklada [at] civilnodrustvo.hr
URL: http://zaklada.civilnodrustvo.hr

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva osnovana je s temeljnom svrhom promicanja i razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo, koji unapređuju demokratske institucije društva, kao i drugim programima kojima se ostvaruje temeljna svrha Nacionalne zaklade.

Izdvojeni projekti