Gdje sam?

Udruga HIRON

Josipovićeva 65
10410 Velika Gorica
T: 091/5480148
E: tena.matic93 [at] gmail.com
URL: http://hiron-vg.hr/

Udruga Hiron – Velika Gorica provodi programe rekreacije, rehabilitacije i edukacije osoba s invaliditetom uz pomoć konja.
Naši članovi imaju mogućnost sudjelovanja u sljedećim sadržajima:

1)terapijsko jahanje - uporaba konja i aktivnosti orijentiranih prema konjima u svrhu postizanja različitih terapijskih ciljeva: kognitivnih, fizičkih, emocionalnih, socijalnih, edukacijskih i bihevioralnih.

2)edukativne radionice - cilj je stjecanje znanja o konjima i konjaništvu te poticanje i razvoj psihofizičkih sposobnosti kroz igru i zabavu.

3)kreativne radionice - u kreativnim radionicama izrađuju će se ukrasni predmeti na temu konja od različitih materijala kojima se prezentiramo na prigodnim manifestacijama u Gradu.Nema povezanih projekata.