Gdje sam?

KMT GORNJI GRAD

NOVA VES 36
10000 ZAGREB
T: 095 900 2863
E: zlatnakarta [at] gmail.com
URL: www.zlatnakarta.com

KMT Gornji Grad je udruga usmjerena na projekte za mlade kojima omogućava mladima (18-29 godina)/studentima, pomoć u svakodnevnom životu, usmjerava mlade na kvalitetno korištenje slobodnog vremena (sport, kultura, edukacija i sl.) te pomaže mladima slabijeg socijalnog statusa.

Nema povezanih projekata.