Gdje sam?

Tiflološki muzej

Draškovićeva 80
10000 Zagreb
T: +385-(0)1-4811 102
F: +385-(0)1-4865 218
E: imaroevic [at] tifloloskimuzej.hr
URL: http://www.tifloloskimuzej.hr

Jedan od rijetkih specijalnih muzeja u Europi koji se bavi problematikom osoba s invaliditetom, poglavito osoba oštećena vida. Područja na koja se stavlja poseban naglasak su: komunikacija s publikom, razvoj sustava evaluacije muzejskih programa i usluga, kvalitetan marketinški program, kontinuirano obrazovanje muzejskih djelatnika, stvaranje mreže suradnika izvan muzeja, izgradnja kvalitetnog odnosa između Muzeja i njegovih korisnika kao i razvijanje svijesti o osobama s invaliditetom i njihove važnosti za ostvarivanje naših programa.

Izdvojeni projekti