Gdje sam?

Udruga za zaštitu životinja Sedma Od Devet

Naserov trg 4
10 000 Zagreb
T: +385917960530
E: petra [at] sedmaoddevet.hr
URL: http://www.sedmaoddevet.hr/ www.facebook.com/udrugasedmaoddevet

Udruga za zaštitu životinja Sedma od Devet osnovana je 24.06.2013. godine od strane dugogodišnjih volontera u zaštiti životinja.
Iako smo vrlo malena udruga sa skromnim budžetom kojeg čine isključivo donacije izrazito smo ponosni na svoje uspjehe poput spašavanja i zbrinjavanja preko 30 životinja iz poplava u Slavoniji, visokog postotka uspješnih udomljavanja kao i projekata poput edukacije u školama.
Udruga Sedma od Devet nema svoje sklonište te se u smještaju napuštenih životinja oslanja isključivo na privremene udomitelje koji su nam uvijek potrebni.
Trenutno surađujemo s nekoliko veterinarskih ambulanti na području Grada Zagreba u kojima obavljamo potrebne zahvate i liječenja naših štićenika.
Već smo nekoliko puta gostovali u televizijskim emisijama gdje smo promicali odgovorno vlasništvo te promicali zaštitu životinja.
Na našoj Facebook stranici objavljujemo informativno-edukativne tekstove o tematici zaštite i brige o životinjama te i na taj način komuniciramo sa javnosti.

Izdvojeni projekti