Gdje sam?

Ženska soba - Centar za seksualna prava

Maksimirska 51a
10000 zagreb
T: 01/6119-174
F: 01/6119-175
E: zenska.soba [at] zenskasoba.hr
URL: www.zenskasoba.hr

Ženska soba – Centar za seksualna prava je nevladina, neprofitna, feministička organizacija koja radi na osnaživanju žena i osvještavanju institucija i javnosti o seksualnom nasilju i seksualnim pravima kroz edukaciju, istraživanja, lobiranja i javni rad, te pružanje direktne i indirektne pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja.

Izdvojeni projekti