Gdje sam?

Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb

Dalmatinska 1
10 000 Zagreb
T: 01 48 48 905
F: 01 48 48 911
E: dario [at] docidp.hr
URL: www.docidp.hr

Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom je neprofitna udruga koja uključuje djecu, mlade i odrasle osobe s cerebralnom paralizm i roditelje. Kroz svoj rad provodi socijalne usluge rehabilitacije, edukacije, organiziranja slobodnog vremena i specijaliziranog prijevoza za svoje članove.
Programske aktivnosti:
1. Savjetovanje za članove, pomoć u ostvarivanju
prava
2. Radno terapijske radionice za odrasle osoba s CP
3. Uključivanje mladih s CP-om u lokalnu zajednicu
4. Edukacijsko terapijski kampovi za djecu s cerebralnom parailizom i njihove roditelje
5. Rekreacijsko edukativne igraonice za djecu s CP
6. Druženje članova
7. Specijalizirani prijevoz

Izdvojeni projekti