Gdje sam?

Hrvatski Crveni križ

Ulica Crvenog križa 14
10001 Zagreb
T: 01/4655 814
F: 01/4655 365
E: ivana.zadrazil [at] hck.hr
URL: www.hck.hr

Hrvatski Crveni križ djelujući ostvaruje humane ciljeve i zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i zalaže se za poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava.

Izdvojeni projekti