Gdje sam?

Klub Maksimir

Hegedušićeva 20 (A. A. Augustinčića 1)
10 000 Zagreb
T: 01/2351-285
E: klubmaksimir1999 [at] gmail.com
URL: klub-maksimir.hr

Klub je samostalna i neprofitna, te interesna i humanitarna udruga. Ciljevi Kluba usmjereni su na poticanje i poboljšanje kakvoće življenja, te usmjeravanje društvene brige, skrbi i zaštite u svim segmentima života osoba starije životne dobi. Također cilj je da članovi Kluba budu aktivno i organizirano uključeni u društveni život, te kroz djelatnosti Kluba održavaju vitalnost, psihofizičku svježinu i trajni interes za aktualna zbivanja kako u primarnoj sredini, tako i na općedruštvenom (globalnom) planu.

Izdvojeni projekti