Gdje sam?

Mreža udruga Zagor

Trg svete Jelene 6
49210 Zabok
T: 049.222.635
F: -
E: mreza [at] zagor.info
URL: www.zagor.info

Udruga je osnovana 2007. godine kao rezultat inicijative udruga mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji. Naime, od 2005. godine nekoliko udruga mladih koje djeluju na području Županije prepoznale su potrebu za boljim predstavljanjem problema i programa mladih u javnosti, lobiranjem za potrebe mladih i promjenama u javnim politikama kao i izradom Županijskog programa za mlade koji provode udruge u međusektorskoj suradnji.

Izdvojeni projekti