Gdje sam?

Zelena akcija

Frankopanska 1
10000 Zagreb
T: +38514813096
F: +38514813096
E: sven [at] zelena-akcija.hr
URL: http://zelena-akcija.hr/

ZELENA AKCIJA (ZA) je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana za zaštitu okoliša, osnovano 1990.g., sa sjedištem u Zagrebu. ZA je aktivno uključena u problematiku zaštite okoliša na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Djelovanje ZA zasniva se na radu volontera koje podržava mali profesionalni tim. Cilj djelovanja ZA je zaštita okoliša i prirode te promicanje održivog razvoja. Najveća pažnja pridaje se aktivnostima usmjerenim na poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju odluka o okolišu i na poboljšanje kvalitete života u Hrvatskoj.

ZA potiče promjene kroz projekte, kampanje i nenasilne direktne akcije. Također, prosljeđujemo informacije, iskustvo i stručnost u području zaštite okoliša drugim udrugama, pojedincima, zajednicama i školama u Hrvatskoj i izvan nje.

Zelena akcija je članica najveće mreže udruga za zaštitu okoliša na svijetu "Friends of the Earth" te njihovog ogranka za mlade "Young Friends of the Earth".

Izdvojeni projekti