Gdje sam?

Hrvatsko dizajnersko društvo

Boškovićeva 18
10000 Zagreb
T: 098311630
F: 014846874
E: hdd [at] dizajn.hr
URL: dizajn.hr

Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD) je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno strukovno udruženje, osnovano 1983. godine kao Društvo dizajnera Hrvatske (DDH), koje se bavi promicanjem zajedničkih strukovnih i socijalnih interesa članova Društva i sustavnim stvaranjem društvenih uvjeta koji vode poboljšanju rada na podrucju dizajna.

Ciljevi HDD-a su razvoj i afirmacija, promicanje i napredak dizajnerskog stvaralaštva u Hrvatskoj, zastupanje interesa i statusa struke i članova HDD-a.

Izdvojeni projekti