Gdje sam?

Centar za primijenjenu arheologiju

Lovreća Sela 12 a
49217 Krapinske Toplice
T: 0919299824
F: -
E: cpa.zagorje [at] gmail.com

CPA je neprofitna organizacija civilnog društva sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, a bavi se istraživanjem, zaštitom, prezentacijom i popularizacijom kulturne baštine.

Nema povezanih projekata.