Gdje sam?

Udruga za skrb djece s posebnim zdravstvenim potrebama 3L

Slavka Batušića 11
10090 Zagreb
T: nema
F: nema
E: kontakt [at] slatkikosecer.com
URL: www.udruga3L.wordpress.com

Udruga za skrb djece s posebnim zdravstvenim potrebama 3L, skraćeno udruga 3L je nevladina, nestranačka, nestrukovna i neprofitna organizacija sa sjedištem u Zagrebu. Naša vizija je educirano, svjesno, održivo društvo sjajnog zdravlja; preveniranje kroničnih bolesti, posljedica kroničnih bolesti, unapređenje liječenja bolesti, moguće izlječenje bolesti;
unapređenje uvjeta života i ljudskih prava, prava djece općenito, oboljele djece i obitelji;
dostupna i sigurna hrana te proizvodi za svakodnevno korištenje.
Na lokalnoj i globalnoj razini građani aktivno surađuju u cilju općeg zdravlja, dobrobiti i ravnoteže te postižu visoku kvalitetu života.

Izdvojeni projekti