Gdje sam?

CeDePe - društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb

Dalmatinska 1
10000 Zagreb
T: 01 4848905
F: 01 4848911
E: kristina [at] cedepe.hr
URL: www.cedepe.hr

CeDePe Zagreb je udruga koja omogućuje preduvjete za kvalitetan život i socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s cerebralnom paralizom i drugim motoričkim teškoćama kroz pružanje socijalnih usluga u zajednici i zagovaranjem njihovih ljudskih prava.

Izdvojeni projekti