Gdje sam?

Dječji vrtić Izvor

Prilaz Gjure Deželića 30
10000 Zagreb
T: 01/4846062
F: 01/4846063
E: vrtic-izvor [at] zagreb.hr
URL: www.vrtic-izvor.hr

Dječji vrtić Izvor mjesto je zajedničkog kvalitetnog življenja i učenja djece i odraslih. Vrtić je započeo s radom 1949.god., a danas djeluje u tri međusobno povezane kuće (Sunašce, Potočić i Izvor) na adresi Prilaz G. Deželića 30, sa 19 odgojnih skupina i 2 skupine u Klinici za dječje bolesti, Klaićeva Zagreb. U organizaciji skupina prednost dajemo povezivanju djece u dobno heterogene (mješovite) skupine od 2,5 godina do polaska u školu čime osiguravamo interakciju djece različite kronološke dobi, različitih interesa i sposobnosti što pozitivno utječe na razvoj njihove socijalne kompetencije.
Uz redoviti 10-satni program provode se i integrirani program obogaćen ranim učenjem engleskog jezika, program “Vrtić u bolnici” (Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva), Odgoj u vjeri, program “Djeca u prirodi”- Grad mladih, program rada s potencijalno darovitom djecom, program prevencije nasilja- CAP, Preventivni program mjera unapređivanja sigurnosti i zaštite djece i td.
Naglasak u našem radu stavljamo na kontinuirano istraživanje odgojno-obrazovnog procesa, na stvaranju poticajnog okruženja u vrtiću i sukladno tomu na podizanju kvalitete odgojno-obrazovne prakse.

Nema povezanih projekata.