Gdje sam?

Dječji vrtić "Šumska jagoda"

Sveti Duh 75
10 000 Zagreb
T: 01 / 3700 732, 3700 734
F: 01 / 3756 234
E: vrtic.sumskajagoda [at] zagreb.hr
URL: www.sumskajagoda.hr

Mi smo Dječji vrtić "Šumska jagoda", smješten na Zagrebačkom Svetom Duhu i bližoj okolici. Jedan smo od većih vrtića - imamo 5 objekata i preko 650 djece. Prepoznati smo po dječjem likovnom izričaju i zboru Jagodice te dobroj atmosferi u vrtiću. Važno nam je svoj djeci pružiti jednake uvjete za rast i razvoj. Kako bismo to omogućili i djeci s teškoćama, odlučili smo uključiti i volontere u naš rad za dobrobit te djece.

Izdvojeni projekti